About Me

My photo
ਜੀਰਾ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ-142047, India
9/142 ਜੀਰਾ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੰਜਾਬ {ਭਾਰਤ} ਫੋਨ9815524600

CHATUR BHUJ DA PNJVAAN KON...


Enlarge this document in a new window
Online Publishing from YUDU

back ground

DEEP ZIRVI-BALJEET PAL SINGH-MANJEET KOTDA-SAAVI-DR SUSHIL RAHEJA-AND YOU ALL

Website templates

-ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ

{ਸਾਂਦਲਬਾਰ , ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ,ਅਨ੍ਖੀਲੀਆਂ ਦੀ ਭੋਇੰ , ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਓਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ,ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਏਸੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ.. } ... {ਅਸੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀ ਦੁੱਖੜੇ ਜਰੇ; ਆਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਧਰੇ. -ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ

Wednesday, September 19, 2012

family tattoos quotes

family tattoos quotes

Many people feel that tattoos Tattoo Quotes On Life to an icon tattoo-quotes Quotes that you keep forever Tattoo Quotes On Life latin love quotes for tattoos. Quotes for tattoos need to be Quotes For Tattoos Tattoo Ideas: Quotes on Life My ex's tattoo: a quote of tatto quotes Family Quotes For A Tattoo. Tattoo Ideas: Quotes on Life Quotes That You Keep Forever family tattoo quotes,. Tattoo Quotes And Sayings For Tattoo quotes search results tattoo ideas quotes search Literary Tattoos tattoo quote 4rfv2ws7u family tattoos quotes - family tattoos quotes family tattoos quotes

Sunday, June 17, 2012

sad love quotes and sayings for him

sad love quotes and sayings for him

Love Quotes and Sayings I sad love quotes and sayings Sad Love Quotes And Sayings laluna: sad love quotes and sad love quotes and sayings laluna: sad love quotes and Love Quotes and Sayings Love Quotes for Him - Love sad love quotes and sayings Sad Love Quotes and Sayings Love Quotes for Him V - Love quotes and sayings love. alot Sad Love Sayings short love meant nothing to him.
Love Sayings for Him Album

Monday, September 5, 2011

ਸ. ਨਸੀਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੰਨਾ 46 ਤੇ ਛਪੀ ਇਸ ਮੋਹਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਘਟਾ ਬਰਸੇ ,ਹਵਾ ਰੁਮ੍ਕੇ ,ਹਰਿਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਨਿਖਰ ਆਏ .

ਨਜਰ ਉਠੇ ਜਿਧਰ ਉਸਦੀ  ਬਹਾਰ ਆਏ ,ਬਹਾਰ ਆਏ.

ਖਰੇ ਕਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘੇ ,ਖਰੇ ਕਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਆਵੇ ;

ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹਰਿਕ ਰਸਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਏ .

ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ  ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ;

ਕਦੇ ਉਠੇ ਕੁਈ ਬੱਦਲ ਕਦੇ ਕੂੰਜਾ ਦੀ ਡਾਰ ਆਏ .

ਖਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਨੇ ;

ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਅਤ੍ਬਾਰ ਆਏ.

ਮਿਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਮਹਿਕੇਂ ਤੂੰ,ਮਿਰੇ ਸਾਹਾਂ ਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇਂ  ;

ਮਿਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਾ ਆਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਆਏ .

ਇਹ੍ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀ ਚੱਲਦੀ ਕੁਈ ਰੇਖਾ ;

ਕਦੇ ਪਤਝੜ ਕਦੇ ਵਰਖਾ ਕਦੇ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਆਏ .

ਕਲਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਂ ਤੂੰ ਬੱਸ ਕਲਾਧਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਂ ;

ਤਿਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਕਈ ਉਮ੍ਮੀਦਵਾਰ ਆਏ.

 

-ਧੰਨਵਾਦ

ਸ.ਨਸੀਮ {ਆਕਾਸ਼-ਗੰਗਾ ਪੰਨਾ 46 }   

ਸ. ਨਸੀਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੰਨਾ 46  ਤੇ ਛਪੀ ਇਸ ਮੋਹਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

Sunday, September 4, 2011

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਂਟ

ਇਲਮੀ ਦੀਪਕ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਪਿਆਰੇ ;
ਨਾ ਹੋਵਣ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨ੍ਹੇਰੀ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ .
ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ,ਸੋਝੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ,
ਬਿਨ ਉਸ੍ਤਾਦੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੁਲਕਾ! ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ .
ਪਹਿਲੀ ਉਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਹੈ ,ਬਾਬਲ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ;
ਤੀਜਾ ਓਹ ਜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਵੇ ਗਿਆਨ-ਧਿਆਨ -ਗੁਣ ਸਾਰੇ
ਇਕ ਵੀ ਅਖਰ ਗੁਣ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਅਪਨਾਵੋ ,
ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹਰ 'ਭੱਦਰ' ਸਤਿਕਾਰੇ ,
ਏਕਲਵ੍ਯ ਨੂੰ ਸੌ ਸਲਾਮਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ,
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਦਰੋਨਾਚਾਰੇ .

ਦੀਪਜ਼ੀਰਵੀ


ਇਲਮੀ -ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ
ਉਸਤਾਦ -ਸਿਖਾਵਣ ਵਾਲਾ
ਉਸਤਾਨੀ -ਸਿਖਾਵਣ ਵਾਲੀ

Saturday, September 3, 2011

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਰਚਨਾਵਾ ਯੂਨਿਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਗੀਆਂ
ਬਲੋਗ  ਸਾਂਦਲਬਾਰ  ਵਿਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ
ਧਨਵਾਦ
-admin  ਸਾਂਦਲਬਾਰ

Friday, September 2, 2011

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ...!-ਮਨ੍ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਸਲ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ...!ਐ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਧਰਮ,

ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ,

ਜਦ੍ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ..!

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ

ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਸਭ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ

ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੱਚ ,

ਸੱਚ ਦਾ ਬੇਟਾ ਓਅੰਕਾਰ ,

ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂ,

ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਦਿਆਲਕ,

ਉਦਿਆਲਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਧੂਲ,

ਧੂਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ,

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਡ,

ਅੰਡ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੂਰਜ ,

ਸੂਰਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਸ਼ਪ,

ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਲੀਪ,

ਦਲੀਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਘੂ ,

ਰਘੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ,

ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਸ਼ਰਥ,

ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ,

ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਸ਼ ,

ਕੁਸ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਹੂ,

ਲਹੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਲ ਕੇਤ,

ਕਾਲ ਕੇਤ ਦਾ ਬੇਦੀ

ਬੇਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭੇਖ,

ਭੇਖ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਿੱਤਰ੍ਸਾਲ,

ਚਿੱਤਰ੍ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਲੋਕ,

ਰਾਮ ਲੋਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਹਿਣਾ

ਸਹਿਣਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ,

ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ,

ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ !

ਪਤਾ ਨੀ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਸਮ੍ਝਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ

ਚਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ...!

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਵ ,

ਲਵ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਸੋ੍ਢੀ ,

ਕਾਲ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਦੇ ਰਾਏ ,

ਉਦੇ ਰਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਲਖ ਰਾਏ ,

ਮੁਲਖ ਰਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਬੀਰ ਮੋਤਾ ,

ਸਬੀਰ ਮੋਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਨਤਾ,

ਅੰਨਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਿੱਤ

ਚਿੱਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੌਜ,

ਮੌਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਆਲ ਰਾਏ,

ਦਿਆਲ ਰਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰੀ ਦਾਸ ,

ਹਰੀਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ,

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ,

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ,

ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ?

..........ਮਨ੍ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਸਲ.

Thursday, September 1, 2011

ਅਸਦ ਉੱਲਾਹ ਘਲੀਬ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ : ਅਸੀਰ ਆਬਿਦ (ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਂQamar Uz Zaman)

ਅਸਦ ਉੱਲਾਹ ਘਲੀਬ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ : ਅਸੀਰ ਆਬਿਦ
Asad Ullah Khan Ghalib di Ghazal
(shauq har rang rakeeb-e-saro saman nikla)
da Punjabi turjma: Aseer Abid

"ਸ਼ੌਕ਼ ਹਰ ਰੰਗ ਰਕੀਬ-ਏ-ਸਾਰੋ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਾ"

ਇਸ਼ਕ਼ ਨੂੰ ਜੇਹੜੇ ਰੰਗੋਂ ਡਿਠਾ ਵੇਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਨ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਠਾ
ਮਜਨੂੰ ਮੂਰਤ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਪੁੰਗਾ ਡਿਠਾ

ਫ਼ਟ ਨੇ ਰੱਬਾ ਸੋਦ ਦਿਲੇ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾ ਵਡਿਆਈ ਨਾ
ਤੀਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇੰਜ ਫੜਕ ਕੇ ਲੰਗੜਾ ਡਿਠਾ

ਖੁਸ਼ਬੋ ਫੁਲ ਦੀ, ਹੂਕ ਦਿਲੇ ਦੀ, ਧੂੰ ਵੀ ਪਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ
ਧਕਿਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੋਂ, ਜਾਂਦਾ ਉਡਿਆ ਉਡਿਆ ਡਿਠਾ

ਸੱਦ੍ਰਾਂ ਫਡਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਹੈਸੀ ਦਰਦ ਸਵਾਦਾਂ ਲੰਗਰ
ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਥਿਆ ਓਨਾ ਓਨਾ ਰਾਜਿਆ ਡਿਠਾ

ਓਕੜ ਭਾਨੀ ਹਿਮਤ ਲਈ ਤੇ ਪਹਲੇ ਪੈਰ ਮਕਾਮ ਫ਼ਨਾਹ ਦਾ
ਢਾਡੀ ਓਖੀ ਬਣ ਗਈ ਆਏ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਮ ਸੋਖਾ ਡਿਠਾ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਡਾਕਿਆਂ ਡੀਕਾਂ ਗਾਲਿਬ ਫੇਰ ਅਜੇ ਸ਼ੂਕਰ ਮਰਣ ਲਗੀਆਂ
ਜਿਥੋਂ ਇਕ ਛਿਟ ਨਹੀ ਸੀ ਲਭਦੀ ਓਥੋਂ ਇਕ ਹੜ ਚੜਿਆ ਡਿਠਾ

੧. ਬੰਨ੍ਹ ਬਨ੍ਹਾ : ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ੨. ਓਕੜ ਭਾਨੀ: ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਪਸੰਦ

-ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਂ

Ghazal by ਕ਼ਮਰ  ਉਜ਼  ਜ਼ਮਾਂ 
 
ਵੇਖੋ  ਤੇ  ਆਪਣੇ  ਵਿਚਾਰ  ਸਾਂਝੇ  ਕਰੋ :

ਵੇਲੇ ਡਾਕੀਆ ਰਾਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ
ਸੱਪਾਂ ਪੀਤਾ ਸਾਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ

ਰੂੰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾ ਅੰਦਰ
ਕਿਸ੍ਰਾਂ ਚਲਦਾ ਵਾਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ

ਢੋਏ ਅੱਗ ਦੀ ਆਹੜਤ ਉੱਤੇ
ਲਭਿਆ ਮੁਲ ਸਵਾਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ

ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏ
ਓਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਆਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ

ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਾੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ

ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੀ ਭੋਗੇ
ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਲਾਹ ਅਖਰਾਂ ਦਾ

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹ੍ਨਾਮੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹਨ

ਕ਼ਮਰ  ਉਜ਼  ਜ਼ਮਾਂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸੰਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਬਲੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਨਾਓੰ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ . ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹ੍ਨਾਮੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹਨ . ਵਹ੍ਗਿਓਂ ਪਾਰ੍ਲੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਗਜਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਧ੍ਨ੍ਭਾਗ ਸਾਨੂ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿਓ ...
ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕੜਾ ਵੀਰ ਦੀਪਜ਼ੀਰਵੀ

ਗ਼ਜ਼ਲ (ਅਕਰਮ ਖ਼ਾਂ)ਡਾਹਡਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਂ
ਘਾਟਿਆਂ ਆਲੇ ਫ਼ਿਰ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਂ

ਇਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ
ਫ਼ਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾ 'ਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਂ

ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੋੜ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਹਰ ਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਕਰੀਂ

ਸੱਸੀ, ਸੋਹਣੀ, ਹੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੀ ਐਂ
ਅੜੀਏ ਵੇਖੀਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸਹਿਬਾਂ ਹਾਰ ਕਰੀਂ

ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਥਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਾਲ਼ ਲਾ ਲਈਂ ਤੂੰ
ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰੀਂ

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ ਪਰ ਇਕੋ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਂ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਰਮ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਵੇ
ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਂ
-(ਅਕਰਮ ਖ਼ਾਂ)

ਟਿੱਬਾ ਟੋਯਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ --ਤਜੰਮੁਲ ਕਲੀਮ

ਟਿੱਬਾ ਟੋਯਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ
ਕਰਿਆਂ ਹੋਯਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਕਸਮੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਉਡਦੀ
ਸੁੱਤਾ ਮੋਯਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਕਾਹਦਾ
ਖੁਲ੍ਹਾ ਢੋਯਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਰਾਤੀਂ ਅਖ ਤੇ ਬਦਲ ਵੱਸੇ
ਚੋਯਾ ਚੋਯਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਯਾਰ ਕਾਲੀਮਾਂ ਜੋਗੀ ਅੱਗੇ
ਸੱਪ ਗਡੋਯਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ
-ਤਜੰਮੁਲ ਕਲੀਮ 

ਗਜ਼ਲ : ਤਜਮੁੱਲ ਕਲੀਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ )


ਹਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਏ
ਦੁਨੀਆਂ ਜੋਰਾ ਜੋਰੀ ਦੀ ਏ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਵਿਚ ਈ ਰਖੀਂ
ਓਹਨੋਂ ਆਦਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਏ

ਵੇਖੋ ਅਖ ਨਾ ਗੂੰਗੀ ਕਰਨਾ
ਗਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੋਰੀ ਦੀ ਏ

ਤੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਸਮੇਂ
ਕਿਸ ਕਾਫ਼ਿਰ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਦੀ ਏ

ਜੇਹੜੀ ਵਾਜ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤਰਸੇ ਨੇਂ
ਬੰਗ ਦੀ ਨਹੀ ਓਹ ਲੋਰੀ ਦੀ ਏ

ਮੁਲਕ ਜਹਾਜ਼ ਏ ਡਕਕੋ ਡੋਲੇ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਏ.
-ਤਜਮੁੱਲ  ਕਲੀਮ

ਹਰਫ਼...

ਤੱਜਮੁਲ  ਕਲੀਮ (ਵਹ੍ਗਿਓਂ ਪਾਰਲੇ ਸੰਗੀ )
 
ਕੁਝ ਅਯਾਣੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਹਰਫ਼ ਨੇਂ
ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰਫ਼ ਨੇਂ

ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚੇ
ਦੋਂਹ ਫਰੀਕ਼ਾਂ ਨੇਂ ਚਲਾਣੇ ਹਰਫ਼ ਨੇਂ

ਓਹ ਸੀ ਜੇਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਹੀ ਓਹ ਸੋਚ ਸੀ
ਇਹ ਨੇਂ ਜੇਹੜੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ, ਹਰਫ਼ ਨੇਂ

ਤੋਂ ਕੀਵੇਂ ਕਹਨਾ ਐਂ ਤੋਂ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀ
ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚ ਕਾਣੇ ਹਰਫ਼ ਨੇਂ

ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਮਿਸ੍ਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਡੋਲਿਆ
ਸੋਹਣਿਓ ਹਰਫਾਂ ਤੇ ਆਣੇ ਹਰਫ਼ ਨੇਂ

کجھ ایانے کجھ سیانے حرف نیں
کجھ نویں تے کجھ پرانے حرف نیں

اج ہو سکدا اے کوءی نہ بچے
دونہہ فریقاں نیں چلانے حرف نیں

اوہ سی جیہڑی تیز جہی اوہ سوچ سی
ایہ نیں جیہڑے منہ دھیانے حرف نیں

توں کویں کہنا ایں وکیا نہیں
تیریاں لکھتاں چہ کانے حرف نیں

شعر کی مصرع وی جے کر ڈولیا
سوہنیو حرفاں تے آنے حرف نیں
ਤੱਜਮੁਲ  ਕਲੀਮ (ਵਹ੍ਗਿਓਂ ਪਾਰਲੇ ਸੰਗੀ )
 

Wednesday, August 31, 2011

ਪਖੰਡੀਆ ਦੀ ਭੰਡੀ (ਬਲਕਾਰ ਜ਼ੀਰਾ) Date:01-09-2011

 

ਬੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੇ ਏਹ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ,
ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਕਿਰ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੁੰ,
ਪਰ ਆਪ A.C.ਭੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਬ੍ਰਹਮੱਚਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਚੇ ਤੇ ਸੁਚੇ ਨੇ ਏਹ,
ਨੋਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,

ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੁੰ ਗੱਜ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰ੍ਨ ਦਾ,
ਸਾਲ ਵਿਚ 51 ਗਰੀਬ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਂਦੇ ਏਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੁੰ,
ਮਾਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਏਹ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,

ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ,
ਭੜਕ ਉਠਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੁੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹ ਏਸ ਜੀ ਨੁੰ "ਨਾਮ ਦਾਨ" ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਨ ਏਹ ਖੂਬ,
ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੋਂ,
ਲਗਾ ਕੇ ਸ੍ਪੀਕਰ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਪਾੜ੍ਹਵੇਂ ਬੇਅਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ,

"ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ" ਵੀ ਖੂਬ ਕਹਿੰਦੇ,
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਏਹ ਫਸਾਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈ ਗੱਡੀ ਤੇ "ਬਲਕਾਰ"
ਹਾਸਾ ਓਦੋਂ ਹੈ ਔਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸੀਏ ਚਲਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ,

(ਬਲਕਾਰ ਜ਼ੀਰਾ) Date:01-09-2011

(....ਗੂੰਗਾ ਮੌਸਮ }

ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ;
ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਤਿਰਹਾਏ ਹੋ .
ਓ ਦਰਿਆਓ !  ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ;
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਗਰ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ .
ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ; 
ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਚ  ਹੈ ਕਿਓਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋ .
ਮੈਨੂ ਹਰ ਪਲ ਤੁਰ ਜਾਹ ਤੁਰ ਜਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਉ;
ਤੁਰ ਚੱਲਿਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਕਿਓਂ ਆਏ ਹੋ .
ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਜਰਦੇ ਹੋ ;
ਖੂਬ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ,ਚੰਗੇ ਹਮਸਾਏ ਹੋ. 
ਚਿਹਰਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੰਨੇ ਹੋ 'ਕੇਸ਼ੀ';
ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ .
ਜਨਾਬ ਹਰਦਿਆਲ ਕੇਸ਼ੀ -ਗੂੰਗਾ ਮੌਸਮ {ਪੰਨਾ ੭੫}    

ਹੀਰ - ਰਾਂਝਾ-Manpreet Gosal

 
ਹੀਰ - ਰਾਂਝਾ


ਹੀਰੇ !
ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ?
ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਂਹਦੇ ਨੇ,
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ
ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ !
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਡੌਲੀ
ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ , ਓਹ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ
ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ !!
ਹੀਰੇ !
ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ !
ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਛ੍ੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ
ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ
ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼
ਤਾਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ
ਟਿਕੀ ਪਈ ਏ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਉਂਣਾ ਹੈ
ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈਆਂ
ਮੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ
ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ
ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਚੌਧਰੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ,
ਕਹਿਣਗੇ !
ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ
ਚਾਅ ਵਿਲਕ ਪੈਣਗੇ ਲਾਡੋ ਭੈਣ ਦੇ,
ਰੰਡੇਪਾ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ
ਸਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਗਮ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ
ਹੀਰੇ !
ਤੂੰਹੀਓ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ?
ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪ੍ੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ?
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਵੀ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ !
ਚ੍ੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ
ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚੂਚਕ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ,
ਤੂੰ ਰੰਗ੍ਪੁਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੀਂ ,
ਮੈਂ ਸੁਣਿਐ !
ਤੇਰਾ ਸੈਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼੍ਸਰ ਲੱਗਿਆ ਏ !
ਹੀਰੇ !
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਮ੍ਝਾਵਾਂ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖ੍ੜੀ ਬੰਨ੍ਣ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ
ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ !
ਨਾਨ੍ਕੇ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ !
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ
ਹੀਰੇ !
ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆਂ ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਤੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਜੇਂਗੀ
ਪਰ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ
ਜਾਹ ਹੀਰੇ ! ਤੇਰਾ ਰੰਗ੍ਪੁਰ ਰੰਗੀ ਵਸੇ,
ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਚੂਚਕ ਦਾ ਸਿਆਲ ਵਸੇ,
ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਐ ਭਾਂਵੇ ਵਸੇ
ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਨਾ ਵਸੇ
ਤੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣ , ਖੇੜੇ ਹੰਢਾ ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ
ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੰਝਲੀ ਵਜਾ ਕੇ

\ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ !

.........ਮਨ੍ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਸਲ

-ਹਰ ਦਿਆਲ 'ਕੇਸ਼ੀ'{ਗੂੰਗਾ ਮੌਸਮ} ਪੰਨਾ 76

 ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਨੂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ
ਅਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖਤਾ ਹਰ ਬੇਬਸੀ ਨੂ ਯਾਦ ਰਖਦੇ ਹੋ ;
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੜਪਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ .
ਕਿਸੇ ਬਦਬੋਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਓਂ ਕਰੀਏ ;
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ  ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ .
ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ,ਤੇ ਮਰਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ;
ਦੁਆ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਵਿਚ ਫਾਸਲਾ  ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 
ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਛੜੇ 'ਕੇਸ਼ੀ' ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ;
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਰ ਜਾਵਣਾ , ਚੇਤੇ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ .
-ਹਰ ਦਿਆਲ 'ਕੇਸ਼ੀ'{ਗੂੰਗਾ  ਮੌਸਮ} ਪੰਨਾ 76   

Tuesday, August 30, 2011

{ਈਦ}-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧਾ

..

ਈਦ-   ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧਾ


.ਈਦ ਆਈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ,

ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਖਲੀ ਆਂ

ਛਲਕਣ ਨੈਣ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵੇ ,

ਦੁਖਣ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ
ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਦੈਣਾ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ,
ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਵੱਲ ਗਲੀਆਂ
ਆ ਸੱਜਣਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂ ,
ਮੈਂ ਬਾਝ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਆਂ
ਸੱਜਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਸ ਲਗਾਏ ,
ਅਸੀਂ ਪਏ ਦੁਪੱਟੜਾ ਤਾਣ
ਖੜਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੂਕੇ ਬਿਰਹਾ ,
ਜਾਏ ਮੁੱਕਦਾ ਮੇਰਾ ਹਠ ਤ੍ਰਾਣ
ਸੁੱਤੜੀ ਰੀਝ ਉਣੀਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ,

ਮੇਰੇ ਅਟਕੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਈਦ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ,
ਆ ਰੱਖ ਕਮਲੀ ਦਾ ਮਾਣ .
-ਗੁਰਮੀਤ   ਸੰਧਾ


ਪਿੱਪਲ ਦਿਆ ਪੱਤਿਆ ਵੇ...(ਸਾਬ ਰਾਇ)

.ਪਿੱਪਲ ਦਿਆ ਪੱਤਿਆ ਵੇ

ਕਿਉ ਖੜ-ਖੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ

ਤੇਰਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ

ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ !

ਤੇਨੂੰ ਪੱਤਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ

“ਤੂੰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ

ਤੇਰੇ ਪੱਤੇ ਡਿਗਦੇ ਸੀ

ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੂੰਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ !”

ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲਏ ਨੇ

ਆਪ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਹਾਂ

ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਤੇਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ “ਰਾਏ” ਦੀਆਂ

ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ

ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇਨੂੰ

ਗੂਗਲ ਚੋਂ ਲਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ !
 
-ਸਾਬ ਰਾਇ

ਨਜ਼ਮ (ਹਰਮੇਲ ਪ੍ਰੀਤ )

Harmail Preet

ਨਜ਼ਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ

ਉਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ

ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ,

ਮੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ,

ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ।

ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ

ਸੁਲਘਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਅੰਦਰੇ- ਅੰਦਰ

ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ।

ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ

ਭਾਂਬੜ ਬਣਦੀ ਹੈ,

ਤਖ਼ਤ-ਓ-ਤਾਜ

ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ,

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਉਹ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ,

ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਵਰਕੇ।

ਤੇ ਬਾਜ ਆਉਣ

ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ

ਇਸ ਹਿਮਾਕਤ ਤੋ।
 
-ਹਰਮੇਲ  ਪ੍ਰੀਤ